sida

Om rättsäkerhet vid placering i särskola

Hur vill du öka kvaliteten och rättssäkerheten i utredningarna inför placering i särskola?

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot Sundbybergs kommun för allvarliga brister i utredningarna gällande nio elevers placering i särskolan.

För att få en så bred bild över elevens situation som möjligt så ska fyra steg i utredningen uppfyllas för placering i särskolan: psykologisk, medicinsk, pedagogisk samt social utredning.

I Skolinspektionens rapport framgår det att i samtliga nio kritiserade fall så är utredningsdelarna bristfälliga och i flera fall saknas en eller flera utredningskomponenter helt, t ex är inte en social utredning gjord i något av de nio fallen och i ett av fallen har kommunen inte ens tagit beslut om placering i särskola.

Beslut om placering i särskola är en myndighetsutövning. Det är alltså av oerhört stor vikt att underlag för denna typ av beslut är framtagna på ett korrekt och rättssäkert sätt.

Med kommunfullmäktiges medgivande vill jag ställa följande frågor till Grundskole- och gymnasienämndens ordförande Marika Lindgren-Åsbrink (S)

  1.  Vad ämnar ordföranden i Grundskole- och gymnasienämnden vidta för åtgärder för att se till att de nio aktuella eleverna ska få sin lagstadgade rätt till korrekta bedömningar tillgodosedda?
  2. Vad ämnar ordföranden i Grundskole- och gymnasienämnden vidta för åtgärder för att säkerställa att denna typ av underlåtenhet i myndighetsutövandet inte upprepas?

 

Sundbyberg den 27 januari 2011

Veronica Kallander

Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk