sida

Sprid kulturen till alla stadsdelar!

2013-02-18

Nyligen öppnade Sundbybergs nya stadsbibliotek och det är redan en succé bland besökarna.  Hallonbergens bibliotek nyinvigdes 2010 och har sedan dess funnit en bred publik bland Hallonbergsborna. Det är tydligt att Sundbybergarna gillar sina bibliotek!

Vi är glada att se att båda dessa nya bibliotek, som planerades under förra mandatperioden, har förverkligats. Samtidigt undrar vi vilka idéer som ska genomföras när förra mandatperiodens idéer tagit slut. Projekteras det för något nytt över huvudtaget? Biblioteksplanen som gällde fram till 2012 har nu förlängt, istället för att man tog chansen att skriva en ny bra plan för de kommande åren.

Vänsterpartiet har föreslagit att ett bibliotek planeras i det framväxande Stora Ursvik. Ett bibliotek är mer än en samling böcker, det är en mötesplats, en plats för studier och en viktig institution för informationsspridning i ett demokratiskt samhälle. En sådan plats kan behövas i Stora Ursvik, där byggandet hittills inneburit många bostäder men desto färre lokaler för samhällsservice.
Med kommunfullmäktiges medgivande vill jag ställa följande frågor till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Annika Hirvonen (Mp):

  1. Har du för avsikt att ge även de boende i kommunens norra delar tillgång till ett bibliotek?
  2. Vilka nya projekt inom kulturområdet har du tänkt att kommunen ska genomföra när förra mandatperiodens idéer tagit slut?

 

Sundbyberg som ovan

Marielle Nakunzi

Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk