sida

Vad görs för att främja tillgängligheten till kultur och fritid för personer med funktionsnedsättning?

2011-04-26

Kultur och meningsfull fritid är viktiga stöttepelare i ett välfärdssamhälle. Enligt flertalet empiriska studier står det klart att kultur och en meningsfull fritid främjar hälsa och välbefinnande. Detta gäller i allra högsta grad även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Dessvärre gör brist på kunskap och bristande tillgänglighet att många stängs ute från möjligheten att delta i kultur- och fritidsaktiviteter, just pga. att man har en funktionsnedsättning.

Detta trots att Sverige ratificerade konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i januari 2009. I konventionen stipuleras bl a vikten av tillgänglighet(artikel 9) och rätten till deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott.(artikel 30)

Mina frågor till ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden, Annika Hirvonen, blir därför:

  1. Vad görs konkret för att underlätta för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att delta i fritidssysselsättningar, sport och kulturutbud, på lika villkor som andra?
  2. Hur ser samarbetet ut mellan politiken, förvaltningen och funktionshinderorganisationerna, när det gäller kultur- och fritidsområdet?
  3. Anser du att Kultur- och fritidsverksamheten som bedrivs idag är rustad för att ge alla medborgare i Sundbyberg möjlighet att delta, på lika villkor?

 

Sundbyberg som ovan

Veronica Kallander

Dela den här sidan:

Kopiera länk