sida

Vad görs för en återetablering av närpolisen?

2013-10-21

Många sundbybergsbor känner sig otrygga. Enligt en undersökning i Dagens Nyheter (30/9 2013) avstår en tredjedel av alla kvinnor över 65 år från att gå ut på kvällen av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. I Rissne har boende tagit initiativ till ett torgmöte för att diskutera otrygga gator, dålig belysning och låg polisnärvaro.

För några år sedan invigdes närpolisens lokaler i Rissne och i centrala Sundbyberg med tårta och tal. Idag står de tomma. I Mitt i Sundbyberg (1/10 2013) kan vi läsa att närpolisen kommer att vara stationerad i Solna de kommande 1-1,5 året och därför inte ha lika mycket tid att vara på till exempel ungdomsgårdarna.

Närpolisen ska arbeta med att förebygga brottslighet och öka tryggheten. Det gör de genom att vara på plats i våra stadsdelar och samverka med de som bor och verkar där. Vi ser därför med oro på närpolisens frånvaro.

Med kommunfullmäktiges medgivande vill jag därför fråga kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren  

Vad gör den styrande minoriteten för att närpolisen ska återetablera sig och därmed öka sin närvaro i Sundbyberg?

 

Bert Jagerby (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk