sida

Ett rättvisare förfarande vid ombildning

2011-05-30

Dagens samhälle och dagens bostadsmarknad har förändrats snabbt och ser annorlunda ut än för bara ett par decennier sedan. Då var hyresrätten en respekterad och uppskattad boendeform och bostadsrätterna var färre.  Alla vet nu att den motsatta utvecklingen inte enbart varit av godo. Vi kan se detta här i vår egen kommun. Att ha tillgång till en god bostad har åter blivit en klassfråga och inte en social rättighet. Det är marknadskrafterna och därmed den enskildes ekonomi som styr. Vänsterpartiet vill ändra på detta och som ett första steg stoppa de fortsatta utförsäljningarna av Förvaltarens hyresrätter som nu planeras. Dessa förskjuter inte bara fokus från en social bostadspolitik utan innebär även en stor förmögenhetsöverföring till några få. I en del fall även motsatsen, då de som bor kvar i husen när spekulanterna köpt och sålt, också blir kvar med stora underhållskostnader.

Vi vet nu alla att det förekommer oegentligheter och fientliga påtryckningar vid ombildningar. Det händer i hela landet och Sundbyberg är inget undantag. Regelbrotten begås redan när hyresgästerna ska rösta för eller mot att delta i köpprocessen.  Detta vill nu Vänsterpartiet motverka. Hyresgästföreningen gör här ett gott arbete men saknar tillräcklig makt att sätta mot en växande marknad där mäklarhusen och enskilda mäklare fått ett allt större inflytande när det gäller att organisera ombildningarna. Dessa gör nu ofta hela arbetet åt en varande eller nybildad bostadsrättsförening och då till saftiga arvoden. Till hyresnämnden är det en lång, lång väg och där utreds inga ärenden i grunden utan där gäller beslut på inkomna handlingar.

De som motsätter sig en ombildning kommer ganska snart i underläge. De utsätts då för många olägenheter som åsiktsförtryck och mobbing. Det är oftast de mest resursfattiga människorna med låga inkomster, arbetslösa och pensionärer som drabbas. Det drabbar också unga, personer med funktionsnedsättning, invandrare och ensamstående, när hyresrätter med lägre hyror säljs ut eftersom dessa grupper sällan har råd att betala hyran för en nyproducerad lägenhet.

Stadens styrande, ytterst kommunfullmäktige, har här ett ansvar gentemot sina medborgare. Detta ges uttryck i kommunallagen vilket också stärks av vad som sägs i grundlag och följdlagstiftningar. Det är också så att staden, än så länge, är ägare till många bostäder och därmed har ett ansvar för att de regler som finns verkligen följs.

Vänsterpartiet anser att bostaden ska vara en social rättighet och därför är vi emot utförsäljning av Förvaltarens bostadsfastigheter. När utförsäljningar/ombildningar ändå sker så ska dessa ske på ett rättssäkert sätt. Ett kommunalt regelverk där en kommunal observatör/”notarius publicus” ingår, kan vara ett sätt att undvika oegentligheter vid ombildningar och där ingående stämmor.
Med anledning av ovanstående så yrkar vi

att kommunen upprättar ett eget regelverk, inklusive en kontrollfunktion, som garanterar rättssäkerheten vid ombildningar.  

 
Sundbyberg som ovan

 

Bert Jagerby                                                                  

Marielle Nakunzi

Peter Laine                                              

Veronica Kallander

Dela den här sidan:

Kopiera länk