sida

Anordna aktiviteter på fler språk än svenska på våra Träffpunkter

2011-03-28

Sundbybergs två Träffpunkter för äldre – i Lilla Alby och i Hallonbergen är oerhört populära och välbesökta. Det är jättebra att det anordnas så mycket aktiviteter för våra äldre och vi har sett att dessa Träffpunkter också har fungerat som dörröppnare till andra typer av insatser, som man har behov av, men som man kanske känt stor tveksamhet inför att söka.

På stadens äldreboenden är en majoritet av de boende etniska svenskar, vilket betyder att de flesta äldre med invandrarbakgrund vårdas i hemmet av närstående – i de allra flesta fall av kvinnor (döttrar, svärdöttrar, dotterdöttrar) som inte har samma möjlighet att studera eller förvärvsarbeta och som därmed får det sämre ekonomiskt.

Vi tror att om man öppnade upp för aktiviteter på fler språk på våra Träffpunkter så skulle det kunna leda till att fler äldre med utländsk bakgrund skulle börja känna en tillit till stadens äldreomsorg.

Vi tror även på att öppna upp för att fira fler högtider än de traditionellt svenska på våra Träffpunkter, kanske genom att prova mat från andra kulturer och höra musik från andra håll i världen.

Det skulle berika alla!

 

Vi yrkar därför på

–          Att Träffpunkterna i Hallonbergen och Lilla Alby ska erbjuda aktiviteter som riktar sig till personer med annan etnisk bakgrund i enlighet med vad som anförts i motionen.

 

Sundbyberg som ovan

Veronica Kallander

Dela den här sidan:

Kopiera länk