sida

Anslut Sundbybergs stad till näteverket ”Städer mot rasism”!

2011-02-21

Högerextremism och rasism är ett växande problem i Europa, i Sverige och i Sundbyberg. På lång sikt utgör detta ett hot mot kommunmedborgarnas trygghet. Det är därför viktigt att fullmäktige tar sitt ansvar och jobbar mot ytterligare framväxt av rasism, högerextremism och främlingsfientlighet i kommunen.

Det finns i Sverige ett nätverk av kommuner som utifrån ett tio-punktsprogram jobbar mot rasism och utbyter erfarenheter kring detta arbete.
Jag yrkar därför att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att ansluta Sundbyberg till kommuner mot rasism.

Sundbyberg som ovan

 Jesper Wiklund (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk