sida

Arbetsmiljön i skolan

2011-03-17

En av de största arbetsplatserna i Sundbyberg är våra skolor. Flera skolor är slitna och nedgångna. Detta gäller såväl klassrum som korridorer och uppehållsrum. Mest allvarligt är kanske bristen på toaletter och kvaliteten på hygienutrymmen i anslutning till idrottslokaler. Att kunna dra för ett duschdraperi samt att duschutrymmet är välstädat är mycket viktigt, inte minst för en tonåring. Att toaletten går att låsa och att det finns tillräckligt många toaletter för att eleverna ska hinna nyttja dessa på rasten är också viktigt. Det är inte ovanligt att elever, framför allt tjejer, håller sig hela dagen med både obehag och fysiska besvär som följd.

En annan fråga som är eftersatt i våra skolor är belysning och andra ergonomifrågor. Vad jag vet har ingen undersökning gjorts i fråga om sådant i våra skolor under överskådlig tid. Ytterligare en fråga är buller. Andra frågor kan vara städning, kyla, värme och ventilation.

Vårt gemensamma mål är så klart att Sundbybergs skolor ska vara så bra som möjligt. Vi anser att en arbetsmiljöundersökning kan vara en bra start för att göra skolan till en ännu bättre arbetsplats. För att göra arbetet så relevant som möjligt bör det göras ur ett elevperspektiv.

Experter på arbetsmiljön är så klart de som dagligen befinner sig i den. På alla större arbetsplatser ska det finnas skyddsombud. Det borde vara självklart med elevskyddsombud även på våra skolor. Dessa ska genomgå relevant utbildning och ha relevanta befogenheter.

Jag yrkar därför att:

 

–          Grundskole- och gymnasienämndsförvaltningen ges i uppdrag att presentera ett förslag gällande arbetsmiljöundersökning i Sundbybergs skolor.

–          Grundskole- och gymnasienämndsförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med elevråden på stadens skolor ta fram förslag gällande elevskyddsombud i enlighet med det ovan beskrivna.

 

Marielle Nakunzi

Dela den här sidan:

Kopiera länk