sida

Dekorera dimslöjan med grafittikonst

2011-05-30

Dimslöjan är en stor byggnad som ligger väl synligt både från Storskogen och från golfängarna. Den saknar i dagsläget helt utsmyckning och präglar en stor del av stadsbilden i Sundbyberg på ett väldigt oförmånligt sätt. Förhoppningsvis så kommer värmevärket att rivas och flyttas enligt beslut om norrenergis framtid – men detta dröjer några år.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att vår boendemiljö är tilltalande såväl som att Sundbyberg som kommun är inbjudande. Vi anser också att det är viktigt med kultur som är tillgänglig för alla. Andra kommuner har med framgång anlitat seriösa grafittikonstnärer för att omvandla tråkiga byggnader/ miljöer.

Vi yrkar därför att

kommunen verkar för att dimslöjan dekoreras med en grafittimålning.

Jesper Wiklund

Veronica Kallander

Marielle Nakunzi

Bert Jagerby

Dela den här sidan:

Kopiera länk