sida

Gör Sundbyberg till Stockholms läns första Fairtrade City

 Fairtrade City är en diplomering som funnits sedan år 2000. Idag är drygt 400 städer runt om i världen Fairtrade City-diplomerade.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. 

Diplomeringen önskar fungera som en språngbräda och ett första steg mot etisk upphandling inom kommunen, samt att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens invånare.  Den 17:e maj 2006 diplomerades Malmö till Sveriges första Fairtrade City. En lång rad svenska kommuner är redan idag Fairtrade City-diplomerade, men Sundbybergs stad har nu chansen att bli den första kommunen i Stockholms län som diplomeras.  

Med bakgrund av detta yrkar jag att kommunkansliet får i uppdrag att utreda möjligheterna för Sundbybergs stad att erhålla diplomeringen Fairtrade City.

 Bert Jagerby (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk