sida

Stadens alkoholpolitik behöver vässas

2012-05-28

Staden växer kraftigt och vi blir fler sundbybergare. Tillväxten är inte bara av godo, det finns baksidor också. Sundbyberg är idag hårt belastat av missbruk och detta tenderar att öka, speciellt bland unga. Vi ska inte tro att alla som flyttar in i de nybyggda egnahemmen och lägenheterna bara är folk med trygg ekonomi och utan sociala problem.

Sundbyberg är en restaurangtät stad. Ett stort utbud av restauranger och caféer uppfattas som positivt och bidrar med liv och rörelse i staden. Kommunen måste dock hålla sin vakande hand över serveringstillstånd samt kontrollera att överservering inte sker. Lagstiftningen på området är tydlig och ska bidra till att minska alkoholskadorna. Det är kommunerna som är myndigheter och den sociala dimensionen ska vara tydlig.
Sundbybergs kommuns verksamhet med serveringstillstånd och tillsyn fungerar bra men hanteringen av dessa frågor ligger idag hos Stadsbyggnads- och miljönämnden vilket vi anser vara organisatoriskt fel. Kunskapen om de alkoholpolitiska frågorna finns idag hos Individ- och omsorgsnämnden samt hos alkoholhandläggaren vid Stadsbyggnads- och miljönämnden. När nu staden växer så bör tillstånds- och tillsynsverksamheten samlas hos den sociala myndigheten, avskilt från kommunens näringspolitik.

Från och med 1 januari 2012 så övergick samordningsansvaret för det drogförebyggande arbetet från Kultur- och fritidsnämnden till Individ- och omsorgsnämnden. Det blir då naturligt att även flytta alkoholtillstånd och tillsyn (även tillsyn av tobak och läkemedel) till denna nämnd.  

Noterbart är att många andra kommuner har lagt sin alkoholpolitiska verksamhet samlat i sin socialnämnd.

Kommunen måste även ha en tydlig drogpolitisk policy. Vi måste föregå med gott exempel. När det gäller rökning och alkohol så är det viktigt att vi politiker och kommunens anställda är goda förebilder.
Sundbybergs kommun bör därför skapa en drogpolicy som gäller vid representation, kurser, fester mm.

Med anledning av ovanstående så föreslår jag

–          att kommunens hantering av serveringstillstånd samt tillsyn av alkoholservering, tobak och läkemedel, överförs till Individ- och omsorgsnämnden

–          att kommunen skapar en egen drogpolicy.

 

Sundbyberg som ovan

 
Bert Jagerby
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk