sida

Starta mentorsprogram i högstadiet!

Kommunens skolor uppvisar fortfarande allt för svaga resultat i de högre årskurserna. Inte minst gäller det andelen elever som uppnår godkänt i alla ämnen. En av de faktorer som forskningen visar är avgörande för goda resultat handlar om omvärldens förväntningar – den som ingen förväntar sig godkända resultat från kommer förmodligen inte heller anstränga sig för att uppnå det. Kopplat till detta är också elevernas förväntningar på sig själva. Det är lätt att hamna i en ond spiral, där man ser hur andra elever misslyckats med att uppnå godkänt eller gymnasiebehörighet, och därmed misströsta om sina egna möjligheter. För att bryta denna negativa spiral och självbild är det viktigt med positiva exempel.

Vi vill därför göra ett försök med mentorer på högstadiet i kommunens skolor. Detta skulle kunna utformas som så, att tidigare elever från Ängskolan och Rissneskolan, som gått vidare till gymnasiet, högre studier eller anställning, inbjuds att regelbundet komma till skolorna för att berätta om sina erfarenheter av skolarbetet och om de mål de själva har. För att uppmuntra deltagande i dessa mentorsprogram bör mentorerna efter programmets avslut erbjudas en belöning, exempelvis i form av biljetter till bio, sport- eller konsertarrangemang.

 

Vi föreslår därför:

att                  Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur ett mentorsprogram i enlighet med vad som formuleras ovan skulle kunna utformas.

 

Sundbyberg som ovan

Jesper Wiklund

Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk