sida

Stoppa upphandlingen av Ekbackens hus H och införandet av LOV

Med anledning av de missförhållanden som uppdagats inom Carema och andra äldreomsorgsverksamheter så stoppar Stockholms Stad idag all central upphandling av äldreomsorg. De gör detta i avvaktan på ny lagstiftning samt för att kunna gå igenom hur gjorda upphandlingar har genomförts. Jag yrkar att Sundbybergs Stad gör detsamma.

Regeringen meddelade idag att man tänker införa en stopplag fram till dess att Skatteverket har utrett frågan om de privata aktörernas räntesnurror kan räknas som skatteflykt.

Vänsterpartiet har länge drivit kravet om att skola, barnomsorg och äldreomsorg ska drivas av kommunerna. Den här typen av verksamhet lämpar sig inte för konkurrensutsättning. Att de privata aktörerna genom fiffiga bolagskonstruktioner kan plocka ut stora vinster i skatteparadis är förfärligt. Våra skattepengar ska användas fullt ut i omsorgen och inte kunna undgå beskattning och kontroll.
Att en privatisering av omsorgen leder till ökad kvalitet stämmer bevisligen inte. Den senaste tidens skandaler visar på riskerna med en äldreomsorg under vinstpress.

Med hänvisning till ovanstående så yrkar jag

att                 kommunstyrelsen omedelbart stoppar den förestående upphandlingen av Ekbackens hus H samt även stoppar ärende nr 5 på kommunstyrelsens dagordning idag, att införa LOV i staden.

 

Sundbyberg som ovan
Bert Jagerby
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk