sida

Ut med arbetsförmedlingen!

2013-04-10

Arbetsförmedlingens arbete är hårt kritiserad i dessa tider av hög arbetslöshet. Vänsterpartiet försvarar en sammanhållen statlig arbetsförmedling med nationell överblick och som därmed kan utgöra en integrerad del i den svenska arbetsmarknadsmodellen. En viktig del i denna politik är att det sker en samverkan mellan regionala och lokala aktörer. I en kommun som Sundbyberg finns det stora utmaningar men begränsade egna möjligheter.

Vänsterpartiet vill pröva ett nytt grepp i den lokala politiken. I syfte att förebygga långtidsarbetslöshet är det viktigt att tidigt identifiera dem som riskerar att hamna där. En arbetsförmedlare som dagligen träffar väldigt många arbetssökande från olika kommuner har rimligen svårt att sätta sig in i varje enskilt fall. Ett sätt att förbättra kontakten mellan arbetsförmedlingen och de arbetssökande är att arbetsförmedlingen flyttar ut i bostadsområdena.

Vårt förslag innebär att nämnden startar ett projekt där en eller ett par arbetsförmedlare placeras förslagsvis i Hallonbergen. Fastighets AB Förvaltaren engageras i projektet. Även bostadsföretaget har intresse av att deras hyresgäster har arbete. Förvaltaren har kunskaper om området, viss personkännedom samt lokaler som kan ställas till förfogande i projektet.
Uppdrag

Vänsterpartiet föreslår nämnden besluta
att                  ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett projekt där en eller flera arbetsförmedlare placeras i vår kommun, förslagsvis i Hallonbergen, och
att                  detta om möjligt görs i samarbete med Fastighet AB Förvaltaren.

 

Sundbyberg som ovan

 

Tobias Tengström

Dela den här sidan:

Kopiera länk