sida

Utveckla verksamheten i Unga Vuxna

2012-10-18

I vår kommun, likt i så många andra, finns allt för många arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år. Många gånger så finns dessa ungdomar inte med i någon form av verksamhet, åtgärd, studier eller liknande. Då ungdomarna inte finns som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, så får de heller inte del av de åtgärder och hjälp som skapas på den vägen.

Det vi i Vänsterpartiet anser att dessa ungdomar behöver, för att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden eller komma till studier, är någon form av uppsökande verksamhet.

Unga Vuxna är en verksamhet som kommunen bedriver för att hjälpa personer mellan 18 och 24 år till arbete och/eller studier. De ungdomar som kommer till Unga Vuxna är endast de som själva söker ekonomiskt bistånd. Detta innebär att de som inte själva söker upp kommunen riskerar att fastna i ett stadium där de inte börjar studera eller får något jobb. Risken är att dessa personer förr eller senare tvingas söka ekonomiskt bistånd. För att motverka att ungdomarna ska behöva komma till den situationen så bör kommunen även arbeta mer förebyggande.

Här bör vi i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden se till att det i kommunen finns en verksamhet som söker upp de ungdomar som inte jobbar, studerar eller som har annan sysselsättning. Detta ska ses som ett komplement till den verksamhet som bedrivs inom Unga Vuxna. De ungdomar som kommunen får kontakt med slussas därefter in i de lämpligt program som passar just dem, tex Unga Vuxna, åtgärd hos Arbetsförmedlingen eller studier.

Kommunen har ett ansvar att söka upp dessa ungdomar, samtidigt som ungdomarna själva, kommunen och alla skattebetalare i förlängningen kommer att tjäna på att ungdomarna får en kontakt med kommunen för att på lämpligt sätt komma vidare.

 

Vänsterpartiet föreslår därför nämnden besluta

att                       uppdra åt Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen att se över hur man bör organisera en verksamhet som jobbar med att söka upp ungdomar mellan 18 och 24 år i kommunen, som inte jobbar, studerar eller har annan sysselsättning, och som saknas som inskrivna hos Arbetsförmedlingen, och
att                       förvaltningen får återkomma till nämnden snarast med hur detta ska se ut och fungera. 

 

Tobias Tengström

Dela den här sidan:

Kopiera länk