Blogg

Julkalender: Daniel Riazat om skolpolitiken

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Idag gästbloggar riksdagsmannen Daniel Riazat om skolpolitiken.

Det närmar sig slutet av det här året och skolpolitiken är återigen på tapeten efter den nyligen publicerade PISA-rapporten. En rapport där resultaten pekade åt rätt håll för vissa elever samtidigt som skolsystemet pekade åt fel håll, igen. 

Nedskärningarna i den offentliga sektorn i början av 1990-talet dränerade den allmänna skolans resurser. Kommersialiseringen av svensk förskola och skola som sattes igång under samma period och dess sammankopplade reformer fortsätter att leda skolsystemet åt fel håll. Förlorarna på detta är barnen, eleverna och personalen. Med de stora nedskärningar som väntar majoriteten av landets förskolor och skolor under de kommande åren riskerar likvärdigheten och jämlikheten att försämras ytterligare. 

Under många årtionden har vänstern kämpat för allas rätt till kunskap. Den avgörande skiljelinjen mellan höger och vänster i utbildningspolitiken har alltid varit om rätten till en utbildning av hög kvalitet ska vara förbehållen eliten eller om den ska vara till för alla. Vi inom Vänsterpartiet ska vara stolta över vilken sida vi står på i denna fråga, likt många andra frågor. 

Frågan om utbildning som en rättighet istället för handelsvara bör samtidigt ses i ett större perspektiv. I grunden handlar det om demokratins framtid. En demokratiskt styrd och jämlik förskola och skola, där segregationen bryts och där alla barn och elever ges en likvärdig utbildning kommer att stärka vår demokrati och öka jämlikheten i vårt samhälle. 

Därför är det vår uppgift som vänsteraktivister och parlamentariker att fortsätta med denna kamp. Tillsammans med olika fackföreningsrörelser, barn- och elevorganisationer, förskoleuppror och läraruppror kommer vi så småningom lyckas få utbildningssystemet på rätt spår igen. Den sammanhållna förskolan och skolan ska återupprättas och vinstjakten avskaffas en gång för alla. Det kommer att ta sin tid. Men vi ger inte upp. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk