Blogg

Julkalender: En vit jul

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Med bara tre dagar till julafton, bakom lucka 21, påminner vår ordförande Tobias Tengström om det positiva med att ta en vit jul.

Att växa upp i en familj där alkohol, och ibland även andra droger, tar för stor plats är inte enkelt. Livet kan vara svårt när den som ska skydda dig mot monstren under sängen och se till att dina kläder är rena, inte alltid kan göra detta på grund av ett missbruk eller för stor alkoholkonsumtion. I Sverige beräknas det finnas minst 100 000 barn som växter upp i en familj med missbruk. En del barn får hjälp från myndigheter, släktingar, föreningar eller vänner. Men allt för många barn möter detta själva. 

Missbruk behöver inte betyda att barnen inte är älskade och att föräldrarna struntar i sina barn. Inte heller att ens föräldrar dricker varje dag och familjen lever i misär. I vissa familjer kan ett för stort bruk av alkohol ske i perioder eller vid vissa tillfällen. Men många gånger kan barn i dessa familjer uppleva otrygghet på olika sätt. Särskilt just när ens mamma eller pappa är påverkad. Känslan av otrygghet och känsla av att inte veta var en har sina föräldrar kan även uppstå om ens föräldrar inte dricker stora mängder alkohol.  

Julen är en högtid som handlar om omtanke och kärlek. Många menar också att julen är barnens högtid. För att fler barn ska kunna få uppleva en kul och trevlig jul, uppmanar jag dig som läser detta att ta en vit jul. En vit jul där du avstår all alkohol de dagar du träffar barn. 

För mig är det en solidarisk handling att avstå alkohol och andra droger. Både mot de barn som mår dåligt av att vuxna i deras närhet dricker, men också mot de som själva har haft ett missbruk och måste avstå för att inte hamna i missbruk igen. För mig som socialist och vänsterpartist, är det nödvändigt att också vara solidarisk. En form av solidariteten handlar om att jag avstår från alkohol och andra droger. 

Visa solidaritet i jul, avstå från alkohol och andra droger i jul. Ta en vit jul! 

Dela den här sidan:

Kopiera länk