Blogg

Julkalender: Klimatomställningen måste vara rättvis

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Bakom lucka 22 skriver vår medlem Salvador Perez om klimatomställningen.

FN:s klimatmöte COP25 i Madrid har avslutats. I mer än två veckor pågick förhandlingarna som syftade till att komplettera regelboken för Parisavtalet inför att vi träder in i 2020-talet. Resultatet: nedslående. Av allt att döma har några länder med stora utsläpp – däribland Brasilien, USA, Australien, Saudiarabien – stått i vägen för beslut i viktiga frågor. 

Inför mötet var budskapet från FN tydligt: med nuvarande politik i världens länder är vi på väg mot 3,7 graders ökning av jordens medeltemperatur. Det är alltså långt över de maximalt två grader som är målet med Parisavtalet. För att begränsa  uppvärmningen till två grader krävs enligt FN att de globala utsläppen minskar i en takt av 2,7 procent per år kommande årtionde, det i ett läge då utsläppen istället ökat med i genomsnitt 1,5 procent per år det senaste årtiondet. För att klara att hålla uppvärmningen under 1,5 grader – vilket är högst önskvärt – krävs att utsläppen minskar i en takt av 7,6 procent per år. 

För att begränsa klimatförändringarna på ett meningsfullt sätt krävs en rejäl samhällsomställning. Från Vänsterpartiets håll är budskapet tydligt: klimatkrisens grundorsak beror på systemfel. Det rådande ekonomiska systemet, kapitalismen, tar inte hänsyn till våra barn och barnbarns förutsättningar att leva goda liv. Globalt kan 20 företag, vars affärer bygger på fossila bränslen, spåras till en en tredjedel av de klimatpåverkande utsläppen. Det är företag vars enorma makt bevisligen har påverkat och fortsätter påverka politiken. Deras makt, ofta kanaliserad genom stater, står i vägen för nödvändiga klimatåtgärder inom länder och på den internationella arenan. I klimatförhandlingarna är det stater med dessa industrier som stretar emot. 

Ett annat tydligt budskap från  Vänsterpartiet är att svaret på klimatkrisen måste vara radikalt och i samma veva rättvis, mellan länder och i länder. Att svaret måste vara radikalt har till stor del att göra med att vi har ont om tid. Att svaret måste vara rättvist har att göra med att det krävs för att människor överhuvudtaget ska ställa bakom klimatomställningen. I omställningen finns möjlighet till ett gemensamt samhällsprojekt där vi tillsammans kan göra samhället bättre, men för att möjligheten ska tas tillvara krävs politik (och inte minst att lyssna in de sociala rörelser som engagerat sig i frågan). Just nu räcker den förda politiken inte till, den är faktiskt helt otillräcklig för att Sverige ska nå sina klimatmål. För det krävs utsläppsminskningar på 5 och 8 procent per år. 

Vänsterpartiet har politik för en radikal och rättvis omställning för alla arenor: i EU, nationellt, i regionen och i Sundbyberg. 

När den nya EU-kommissionen i dagarna presenterade sitt förslag till en europeisk grön agenda var vi som parti snabbt ute och påpekade att den är otillräcklig, särskilt sett till de snabba utsläppsminskningar som krävs det kommande årtiondet. Den partigrupp vi tillhör i EU-parlamentet har ett eget radikalt förslag till en grön(röd) agenda. 

När Sverige fick sin nuvarande klimatpolitiska inriktning och sina klimatmål var Vänsterpartiets svar att det måste vara striktare och målen skarpare. Vi ville ha ett mål också för de utsläpp som sker i andra länder till följd av vår konsumtion. Det handlar om betydande utsläpp och därför bör ett mål finnas. I den senaste budgeten lade Vänsterpartiet också mest pengar av alla partier på klimatområdet. Utöver det finns förslaget om en klimatinvesteringsbank på 100 miljarder, att AP-fonderna inte ska investera i fossila bränslen och att de miljöskadliga subventionerna ska avskaffas. Så skapar vi kraft för en omställning, inte genom att dutta i marginalerna. 

I Region Stockholm driver vi nolltaxa i kollektivtrafiken. Det avgiftfri kollektivtrafik, till exempel genom att vi alla är med och betalar för den genom skattesedeln. Det är klimatsmart och bra för den sociala sammanhållningen. Det är inte en omöjlighet eftersom det redan finns på många håll i världen. Tallin har haft det sedan 2013 och det såg ut att funka utmärkt när jag var där. Nu förbereds det för nolltaxa i hela Estland.  Senaste staden som införde nolltaxa var Kansas City i USA (!). 

I Sundbyberg föreslog vi tidigt, redan 2016, en elbusslinje längst med Enköpingsvägen med syftet att knyta ihop stadsdelen Ursvik med övriga knytpunkter för kollektivtrafik. Då var det sagt att tvärbanan till Ursvik skulle vara färdig 2021, nu är prognosen 2022. 

Inför budgetfullmäktige i november i år lade vi fram ett förslag att staden skulle utlysa klimatnödläge. Det skulle vara ett erkännande från Sundbybergs sida om frågans betydelse och något att bygga vidare på vad gäller konkret politik. Förslaget röstades ned. Några dagar senare röstade EU-parlamentet om att utlysa ett klimatnödläge. Förslaget gick igenom. Mer glädjande är att Sundbyberg efter budgetfullmäktige kommer att driva frågan om att Norrenergi, som staden äger tillsammans med Solna, ska sluta sälja utsläppsrätter. Vi väckte och har drivit förslaget. 

Just nu håller vi på att vässa vår klimatpolitik för alla arenor. Kom till oss om du har idéer och hjälp oss nå ett hållbart samhälle.

Dela den här sidan:

Kopiera länk