Blogg

Julkalender: För de många – inte de rika

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. På själva julafton skriver vår medlem Christer Bengtsson om att vi kan göra världen bättre – tillsammans.

I dessa dagar när nästan all offentlig politisk debatt handlar om a) kriminalitet (men bara den som sker i förorten) eller b) flyktingar eller möjligen c) något helt annat som genom en påhittad konspiration leds till att handla om invandring, är det inte lätt att veta ut eller in.

Det finns en relevant kritik mot vårt samhälle som det ser ut. Välfärden har blivit sämre. Arbetare har fått se sin del av produktionsvärdet minska till förmån för kapitalets (ja, ägarnas andel alltså). Vi har faktiskt fått det sämre. Makten i samhället har förskjutits ytterligare till de rikas fördel.

När man försöker klura ut vad allt detta beror på behöver man hålla några saker i huvudet samtidigt, för det är flera faktorer som spelar in. Den första faktorn är naturligtvis nedskärningar. Vi har haft nedskärningar i offentlig sektor i trettio år. I de flesta kommuner har man varje år så kallade effektiviseringskrav på runt en procent per nämnd och budgetår, det är oftast nedskärningar i förklädnad.

Den andra faktorn är att vi börjat se våra socialförsäkringar som bidrag och inte som rättigheter. A-kassa, sjukpenning med mera är inte bidrag. De är rättigheter, försäkringar vi har för att människor inte ska gå under pga en svår period i livet.

Den tredje faktorn är den ökande ojämlikheten, med för låga löneökningar för det stora flertalet arbetare, lite mindre dåliga löneökningar för tjänstemännen och explosionsartade ökningar av kapitalägarnas vinster.

Sen har vi privatiseringarna. De dränerar den gemensamma sektorn på resurser, och de vinster de genererar genom att slita ut personal (eller betala lägre löner) flyttas inte sällan utomlands och kan inte beskattas.

Det sista är att skatterna sänkts. Skattekvoten (skatternas totala andel av samhällsekonomin) år 2000 låg på 51%, idag ligger den på 44%. Det innebär sisådär 250 miljarder mindre i skatteintäkter bara i år. Det skulle täcka alla kommuners ekonomiska underskott och ”lite” till. Som vilken socialist som helst är jag naturligtvis för att vanligt folk får mer pengar i plånboken, men vill vi ha välfärd som fungerar måste vi ta in de pengarna på kapitalinkomster, förmögenhetsbeskattning, bolagsskatt och annat, annars blir det minus i kassan som det är i väldigt många av våra kommuner nu. Lägg ovanpå detta allt skattesmitande som möjligen kan vara lika mycket pengar till som den sänkta skattekvoten.

Vi måste välja. Vi måste välja vilket samhälle vi vill ha. Vill vi att utvecklingen ska fortsätta med försämringar och nedskärningar, ja då ska vi stödja M och deras två konservativa kompanjoner.

Vi kan vända utvecklingen, tillsammans, om vi tar strid. Vill vi ha ett samhälle för de många, då måste vi inte bara rösta rött – vi måste engagera oss och kämpa för det också. I fackföreningen på jobbet för högre lön, bättre arbetsmiljö och trygga anställningar, och i Vänsterpartiet för att kämpa för mer resurser till skolan, vården och omsorgen. Men också för att flytta makt från fåtalet på toppen av samhällets pyramid till de många som utgör samhällets grund. Till oss alla.

Kom med oss, för ett samhälle för de många – inte för de rika!

God röd jul!

Dela den här sidan:

Kopiera länk