Blogg

Julkalender: En månad efter budgetfullmäktige

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Idag skriver vår gruppledare i kommunen Moises Ubeira om budgeten och vad den innebär.

Vänsterpartiet i Sundbyberg vill ha ett jämlikt Sundbyberg där vi skapar goda förutsättningar för bra livsmöjligheter för alla medborgare i kommunen, inte bara några få. Därför är Vänsterpartiet också främsta försvararen av en kommun med goda resurser till sina verksamheter istället för besparingar och privatiseringar.

Budgetfullmäktige den 6 november är troligtvis första steget i ett vägval. Mer resurser till välfärden eller inte. Skattehöjning eller nedskärningar. Regeringens nuvarande politik gynnar rika mer än kommuner. Effekten blir att kommuner måste omforma sina resurser genom att skära ner eller höja skatten. 

Det vi kunde konstatera var att fanns det en tydlig skillnad mellan minoritetsstyret, högeroppositionens och Vänsterpartiets förslag till budget. För att kunna parera regeringens horribla skattepolitik föreslog Vänsterpartiet, som enda parti i fullmäktige, en skattehöjning. En annan skillnad var att Vänsterpartiet också kunde slopa alla besparingskrav på förskoleverksamheterna i Sundbyberg. Det är så vi skapar en långsiktig och hållbar ekonomisk situation för Sundbyberg. Staden växer och fler barn föds och flyttar in. Det kräver mer välfärd och också mer resurser. Vänsterpartiet lade tex cirka 20 miljoner mer på kommunens verksamheter jämfört med styret (S-C-L) och nästan 100 miljoner mer än högeroppositionen (M-Mp-Kd). Högeroppositionens förslag hade varit en ren slakt av stadens alla verksamheter.

Det har nu gått en månad efter budgetfullmäktige. Och staden kommer att anpassa sig till sina nya ramar för 2020. I många fall blir det inte alltför stora förändringar, samtidigt som vissa verksamheter kommer att ha en och annan utmaning framför sig. Samtidigt märktes på fullmäktige att minoritetsstyret i Sundbyberg är pressade från vänster. Grundskole,- och gymnasienämnden hade inga besparingskrav, samtidigt som tex kultur och fritidsnämnden fick bättre ramar. I talarstolen stod flera representanter från styret och försvarade stoppet för ombildning av hyresrätter – ett krav från just Vänsterpartiet. Detta är tack vare det fina stöd som Vänsterpartiet fick i valet 2018. Vänsterpartiet gör alltså skillnad!

Det är tydligt att Vänsterpartiet behövs i Sundbyberg. Tack vare stödet från väljarna har vi inte bara lyckats stoppa ombildningar i staden, utan vi har bland annat också stoppat nedskärningar inom grundskolan. Men kampen fortsätter! 

Vänsterpartiet måste växa. Vi är garanten för ett solidariskt Sundbyberg där vi skapar bättre förutsättningar för alla medborgare i vår kommun. Vi måste vara modiga och stärka våra verksamheter så att de anställda får blomma ut till de proffs de är i sin verksamhet. Det är så vi skapar ett hållbart samhälle där vi kan tillmötesgå våra medborgares olika förutsättningar för att förverkliga sina liv. Det är så vi skapar ett samhälle för alla, och inte bara några få.

Dela den här sidan:

Kopiera länk