Blogg

Julkalender: Pisa – Varför detta ständiga ståhej?

Under december publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Bakom den åttonde luckan skriver Karin Bylund, kassör i Vänsterpartiet Sundbyberg, om PISA-undersökningen.

Den senaste Pisa-rapporten kom nu i dagarna. Vad är det egentligen ?
En jämförande rapport om studieresultat i olika länder som OECD arbetar fram vart tredje år. Matte, naturvetenskap o läsförståelse hos niondeklassare – den jämför olika länders resultat , där Kina , Japan o Estland ligger högt. Sverige har sedan några mättillfällen klättrat uppåt ,  efter en nedgång för en del år sedan. Och ligger nu lite ovan genomsnittet. OECD-rapporten mäter bara vissa typer av studieresultat – inte hur BRA skolan egentligen är.
– inte vad barnen lär sig i andra ämnen såsom samhällsorienterande ämnen eller språk,
– inte heller kreativa och skapande förmågor, empati och tillit till sig själv, kommunikation, initiativ- och idéförmåga, problemlösning,
-inte heller hur man tillämpar sina kunskaper, – inte hur barnen trivs eller vad barnen själva anser om sin skola.

Rapporten har i flera år använts som ett hårt slagträ för att öka kontrollen över skolan, över lärare o elever. Fler betyg, betyg lägre ner i åldrarna, fler bedömningar och prov/kontroll, mer disciplin och mer katederundervisning. Och till att svärta ner skolan, barn och lärare än mer.
Samtidigt som den förhärskande politiken har varit: sälj ut skolan, sälj ut , sälj ut, privatisera ! Och som ett resultat av detta: skolor som blivit kvar i fattigare bostadsområden i kommunal regi har utarmats på resurser, med färre lärare, större klasser o fritidsgrupper, färre elevassistenter och mindre elevhälsa, mindre pengar till undervisning.
En ENORM pengaförskjutning har skett från den allmänna skolan för alla barn,  till privata skolor drivna via aktieportföljer och av riskkapitalister. En rutten politik rakt igenom – och en skolgång som kunde ha varit SÅ mycket bättre för många, många barn och idag, unga vuxna – OM bara viljan, den politiska viljan hade funnits! Viljan att låta satsa på en samhällets skola i stället för att gynna kapitalisters galna profithunger!

(PS : en sak att notera med Pisa -rapporten är att även denna rapport konstaterar att skillnaderna har ökat YTTERLIGARE mellan de elever som får goda resultat och de med sjunkande resultat. En följd av privatisering och marknadsinriktning av en av de viktigaste funktioner för vårt allmänna samhällsbygge: skolan . DS).

Dela den här sidan:

Kopiera länk