Blogg

Julkalender: Armlängds avstånd

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Bakom den trettonde luckan har vi en gästbloggare, Junior Lindgren som är verksamhetschef och kreativ ledare på Sundbybergs Stadsmuseum. Han skriver om kulturen och många politikers förhållande till den.

Armlängds avstånd är en inom kulturpolitiken vanligt förekommande princip avsedd att reglera maktförhållanden. Det finns ingen absolut definition, men principen definieras oftast som att politikerna ska skapa förutsättningar för konsten men inte styra innehållet.

Att gå till konsum för att laga bilen.

Visst låter det knäppt men det är just den liknelsen som jag tycker passar på politikers oförståelse av begreppet ”en armlängds avstånd”.

Från politiken vill man styra innehåll i de kulturutövningar som köps in eller stöds, ges bygglov och andra tillstånd etc, för att bli praktiskt möjliga. Vi har sett flera exempel på övertramp och självgodhet där politiker tar beslut efter vad som känns ligga varmt om hjärtat eller styrt av ideologier från egna partiled. Det har skrivits om kommuner som velat ta bort ”vänsterkonst” som en kommun kallade det, för att istället köpa in ”svensk traditionell konst”. Man känner värderingar vädras som grundar sig på politiska åsikter eller ett mer allmänt tyckande i de beslutandes kretsar. Vad är då svensk konst och vad är traditionell konst?

Där andra ser problem och svårigheter har andra kommuner sett möjligheter och använt urban konst med stor framgång i det ena projektet efter det andra. Problem uppstår när egna värderingar eller politisk ideologi påverkar beslutsfattares åsikter om innehållet eller väljer att villkora konstens innehåll utifrån dessa ståndpunkter. I Nacka och projektet Wallstreet hade man helt enkelt kommit på egna värdeord och betydelser för gatukonst/urban art och beslutat att viss konst inte hörde dit. Man ställde en redan inbjuden konstnär utanför projektet med motiveringar inte ens en självutnämnd påve hade vågat sig på. Debatten rasade redan samma dag och politiker och tjänstemän slog sig fria och manade på med sina nya egenkomponerade slogans och förklaringar av vad gatukonst/urban art var. Man sade sig ta avstånd från graffitti då man menade att det inte var konst och så dåligt att det inte hörde hemma i deras koncept. Däremot drog man sig inte för att i sitt reklammaterial inför festivalen publicera uppförstorande närbilder på konstnärer som inte var delaktiga i projektet. Att man dessutom publicerade bilder på dessa konstnärers barn, helt utan tillstånd från föräldern, tog man heller ingen hänsyn till. I Nacka ansåg man att man äger narrativet av vad gatukonst/urban art är och vad det ska vara. 

Det som i folkmun kallas graffitti är den äldsta konstformen i världen om man räknar grottmålningar och handavtrycken i El Castillo i Spanien som är 40 000 år gamla som ett utryck att visa att man varit på en plats. Under 1900talet hade vi ”Kilroy was here” som i sin tur var en vidareutveckling av tidigare soldaters graffitti.

Ibland undrar jag vad som gått så fel. Experter med erfarenhet kallas in, projektplaner tar sin form och särskilda handlingsplaner görs upp med tilltänkta konstnärer som politiker utan egen expertkunskap på området refuserar efter egna åsikter och s.k. riktlinjer. Flera kommuner har ståndpunkten att konst inte ska väcka anstöt, samtidigt säger man att man ska undvika ”importerad” kultur eller ”vänsterkonst”. Något som i vissa kommuner går under benämningen ”menskonst”.  

 Åsikter hör inte hemma i någon kulturutövning. Vi har i Sverige en lång tradition av yttrandefrihet i vad form den än visar sig. Den ska vi värna om annars blir vi lätt offer för ett politikerstyre där konst censureras bara för att det som uttrycks i ord eller bild inte passar etablissemanget.  

Sverige har otrolig mycket bra konst som inte ska vara villkorad för då är vi ute på hal is.

Junior Lindgren Kulturarbetare och en av arrangörerna av Europas största urbana konstfestival springbeast 2020.

Ps Jag kommer som jag alltid gjort lämna bilen på verkstaden även i framtiden.

Dela den här sidan:

Kopiera länk