Efter arbetslivet

Det ska vara tryggt att bli gammal. Det handlar om rätt till en bra och tillgänglig äldreomsorg med inflytande över vilka åtgärder som önskas.

Tillbaka till Startsida

Ett bra liv efter arbetslivet

Det ska vara tryggt att bli gammal. Det handlar om rätt till en bra och tillgänglig äldreomsorg med inflytande över vilka åtgärder som önskas. Därför vill Vänsterpartiet införa så kallad ramtid, vilket till exempel innebär att den som beviljats insatser inom hemtjänsten avgör vad den vill ha hjälp med för dagen – duscha, gå på promenad eller bara ta en fika.

I alla stadens verksamheter är tim-, visstid- och deltidsanställningar ett problem, och värst drabbad är äldreomsorgen. Det innebär problem såväl för de äldre som för personalen. Ständigt nya ansikten och namn, svårt med smittskydd under pandemin och inte minst en ekonomisk otrygghet för de anställda. Rätt till heltid och tillsvidareanställning är inte bara en trygghetsreform för både personal och omsorgstagare men det är också en jämställdhetsfråga.

Äldreomsorgen ska präglas av respekt och kontinuitet i mötet mellan personal och omsorgstagare. Vänsterpartiet kommer alltid stå på omsorgstagarens sida. För att göra det och samtidigt minska risken för fusk, onödiga besparingar och oegentligheter inom äldreomsorgen och hemtjänsten måste vinstjakten i form av Lagen om Valfrihetssystem (LOV) avskaffas. Vinstjakten inom äldreomsorgen och hemtjänsten sätter sina spår genom lägre personaltäthet och lägre löner för personalen. Det är staden som ska ansvara för hemtjänst och äldreomsorg, inte privata aktörer i jakt på vinst. Bara så får vi en verksamhet vi kan granska, styra och ställa krav på.

Men staden måste också satsa på pigga seniorer. Många kan känna otrygghet i form av ensamhet, halka eller besvärlig utemiljö. Därför vill vi att staden fortsätter att utveckla arbetet med träffpunkter och seniorkollo. Vi vill också ta bort avgiften för trygghetslarm. Tryggheten när du blir äldre ska inte avgöras på din pension. Sundbyberg ska vara en stad att åldras i.

En röst på Vänsterpartiet Sundbyberg är en röst för att

  • LOV inom hemtjänst och äldreomsorg rivs upp.
  • Ramtid införs inom hemtjänst och äldreomsorg, så att du själv får vara med och
    bestämmer om hjälp och stöd.
  • Vi får bort mängden timanställningar genom rätt till heltid och tillsvidareanställningar
    för stadens personal.
  • Träffpunkter och seniorkollo utvecklas.
  • Avgiften för trygghetslarm tas bort.
.

Tillbaka till Startsida