Näringsliv

Som en del av ett starkt samhälle behöver det finnas ett aktivt, starkt och närvarande näringsliv där olika typer av arbetsplatser, tjänster och företag förgyller vår stad.

Tillbaka till Startsida

Ett starkt näringsliv skapar välfärd

Som en del av ett starkt samhälle behöver det finnas ett aktivt, starkt och närvarande näringsliv. Där olika typer av arbetsplatser, tjänster och företag förgyller vår stad. När det byggs nya hus ska vi säkerställa att det även finns lokaler för näringsliv. Även god kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur ska finnas på plats till stöd för näringslivet.

Stadens nätverk för näringslivet ska utvecklas med fokus på social och miljömässig hållbarhet. För de som önskar starta verksamhet i staden ska det finnas stöd för att komma i gång.

Tillsammans kan staden och stadens näringsliv samarbeta för att bygga en stad för alla sundbybergare. Det får vi genom att tillsammans skapa jobbmöjligheter genom gemensamma arbetsmarknadsinsatser och på så sätt minska arbetslösheten och utanförskapet. För att ha en levande stad krävs ett levande näringsliv.

En röst på Vänsterpartiet Sundbyberg är en röst för att

  • Det skapas fler lokaler för arbetsplatser och näringsliv.
  • Det finns bra kollektivtrafik och infrastruktur.
  • Det finns stöd för att starta nya företag.
.

Tillbaka till Startsida